Opinie o Nas
Producenci
Promocje
KLOCKI KONSTRUKCYJNE Wafle MELI Basic Pink 50 pcs.
KLOCKI KONSTRUKCYJNE Wafle MELI Basic Pink 50 pcs.

16,33 zł

Cena regularna: 18,95 zł

Najniższa cena: 18,95 zł
szt.
KLOCKI KONSTRUKCYJNE Wafle MELI Basic Constructor 200 pcs.
KLOCKI KONSTRUKCYJNE Wafle MELI Basic Constructor 200 pcs.

63,33 zł

Cena regularna: 65,95 zł

Najniższa cena: 65,95 zł
szt.
KLOCKI KONSTRUKCYJNE Wafle Kreatywne MELI Basic 50
KLOCKI KONSTRUKCYJNE Wafle Kreatywne MELI Basic 50

14,99 zł

Cena regularna: 18,95 zł

Najniższa cena: 18,95 zł
szt.
PIRAMIDA ZABAW EDUKACYJNA montessori OWOCE WARZYWA
PIRAMIDA ZABAW EDUKACYJNA montessori OWOCE WARZYWA

69,99 zł

Cena regularna: 84,90 zł

Najniższa cena: 84,90 zł
szt.
PIRAMIDA ZABAW EDUKACYJNA montessori ZWIERZĘTA
PIRAMIDA ZABAW EDUKACYJNA montessori ZWIERZĘTA

69,99 zł

Cena regularna: 84,90 zł

Najniższa cena: 84,90 zł
szt.


» przeczytaj wszystkie opinie

Polityka prywatności

 Szanowny Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy 4happy prowadzony pod domeną www.4happy.pl (dalej zwany „Sklepem internetowym”) przez firmę 4happy Wojciech Jezierski  z siedzibą w Markach ul. Sobieskiego 43  NIP 527-246-14-10 REGON 142-155-050  (dalej zwany „Administratorem danych”) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwaną dalej Ustawą i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań żeby zachować poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu.

 

 1. Nasza Firma

Administratorem Twoich danych jest firma 4happy Wojciech Jezierski  z siedzibą w Markach ul. Sobieskiego 43  NIP 527-246-14-10 REGON 142-155-050 (zwana dalej jako „Sklep internetowy”). Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W związku z tym wszystkie zapytania, wnioski, , reklamacje oraz skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@4happy.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul Sobieskiego 43 05-270 Marki.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.1 Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: konieczność wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu rozpatrywania reklamacyjnego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 5. Złożenia wniosku o odstąpienie od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 6. Newsletter (subskrypcji biuletynu informacyjnego)- w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.2. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Klient podaje adres e-mail;

2.3. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. (hasło można zmienić w późniejszym czasie)

2.4. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 1. dokładne dane adresowe
  • ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  • kod pocztowy i miejscowość;
  • kraj (państwo). 
 2. adres e-mail; 
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu. 

2.5 W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o Pełną nazwę firmy lub Przedsiębiorstwa oraz numer NIP.

2.6. W przypadku skorzystania z Newsletter, Klient podaje imię oraz swój adres e-mail.

2.7. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, jak:

 1. adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta
 2. zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
 3. nazwa domeny,
 4. rodzaj przeglądarki,
 5. czas dostępu,
 6. systemu operacyjnego.

2.8 W celach marketingowych własnych oraz poprawy usług, od Klientów mogą być także pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

2.8 W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

2.9 Przekazanie danych osobowych do 4happy w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizacje tej usługi.

3 Cookies – jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają Klienci Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych wymagań. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zachowane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez konieczności powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych stron internetowych nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji.  

Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość  wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe. Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak zmienić ustawienia przeglądarek internetowych:

.

3.1 Cookies - Firma 4happy wykorzystuje w celu:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 2. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
 3. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

4 Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

4.1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Sklepu Internetowego, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.

4.2 Dane osobowe Klienta przekazywane są jedynie dostawcom usług, z których korzysta 4happy przy prowadzeniu Sklepu Internetowego:

 1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług sklepu internetowego, a w szczególności dostawców, którzy wynajmują powierzchnię na serwerach, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą;
 2. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez 4happy;
 3. dostawcy świadczący usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym.
 4. podmioty techniczne realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.

4.2 Firma 4happy korzysta z dostawców, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Tymi dostawcami są podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

4.3 Jeżeli Klient dokona subskrypcji Newsletter-a na jego adres e-mail 4happy będzie wysyłać maile o informacje handlowej i promocjach

4.4. W przypadku skierowania żądania 4happy udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 5 Okresy przetwarzania danych osobowych

5.1 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez 4happy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat.

5.2 Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).

5.3 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez 4happy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu równy okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić 4happy i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat.

5.4 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy. 

6 Prawa osób, których dane dotyczą

6.1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. Mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez 4happy jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych gdy:
  • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Klientem umowę sprzedaży.
  • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania tych danych osobowych,
  • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
  • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 2. Wyjątek w odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli zachodzi sytuacja o której mowa w pkt. 5,1, 5,3 lub 5,4.

 

 

6.2 Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o :
  • szczegółowych celach przetwarzania,
  • podziale na kategorie przetwarzanych danych osobowych,
  • o odbiorcach
  • planowanym okresie przechowywania danych Klienta
  • o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
  • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii.

 

 

6.3  Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił 4happy.
 2. Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez 4happy zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem 4happy może świadczyć jedynie za zgodą.

 

6.4 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa.
 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i 4happy nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 4. Wyjątek w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jest stan gdzie zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli zachodzi sytuacja o której mowa w pkt. 5,1, 5,3 lub 5,4.

 

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:
  • nie zgadzają się Państwo z prawidłowość swoich danych osobowych.
  • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.6 Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.

6.7 Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta.

6.8. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, w zakresie zarządzania swoimi danymi proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@4happy.pl lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

 1. Administrator danych spełni żądanie Klienta albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter zgłoszenia lub liczbę zgłoszeń – Administrator danych nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

6.9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień wysyłając mail na adres  poczty elektronicznej  biuro@4happy.pl

6.10 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl